La Ochenteca Consulta toda la música pop española de los 80
. Disco de entrada Inicio - Consulta - Grupos
ganbara - ganbara

´╗┐select codgrup,nombred,provincia,municipio, A.estilo as est1, B.estilo as est2, comentario from grupos inner join estilos A on codest1=A.codigo inner join estilos B on codest2=B.codigo where nombred like 'ganbara%' order by nombred asc

Grupo:GANBARA

Municipio: ? - Provincia: No consta

Estilo Principal: folk-rock - Estilo 2: No consta

Observaciones:

´╗┐
Titulo Caratula Formato Año Comentario
Itsas zabalean cd     1995
Eguntto batez cd     2011
behin batean lp     1982
banan banan lp     1985
harat honat lp     1987
ganbara-tik lp     1989
Buhamien balleta lp     1992